Boj s časom

Včasné zaregistrovanie nežiaduceho horenia a prijatie potrebných opatrení môžu zabrániť vzniku, alebo aspoň rozšíreniu požiaru a zamedziť tak vzniknutým škodám. Urýchlením prijatých opatrení je možné čo najviac minimalizovať vzniknuté škody. Tu rozhoduje čas....

Väčšina požiarov začína tlením horľavého materiálu. Ohnisko má v čase tlenia ešte malú ničivú energiu. Obyčajne v uzavretých priestoroch dôjde k úbytku kyslíka a často sa oheň sám uhasí. Pokiaľ v priestoroch nie sú prítomní ľudia, vzniknutá škoda je zanedbateľná.Nie je to ale tak vždy.

Pre nedostatok kyslíka pri horení sa uvoľňuje nebezpečný plyn kysličník uhoľnatý (CO), ktorým sa môžu udusiť prítomní ľudia. Pri dlhodobom tlení vzniká z ohniska uvoľneného kysličníka uhoľnatého, nebezpečná koncentrácia výbušného plynu. V tomto štádiu, ak dôjde k uvoľneniu zápalnej energie z ohniska alebo k iskreniu, napr. elektrického zariadenia, dôjde ku vznieteniu tejto výbušnej zmesi a horenie prechádza do štádia, keď už nie je možné v objekte zachrániť takmer žiadny majetok.

Čo je vlastne požiar?

Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej horľavá látka reaguje s oxidačným prostriedkom, mení svoje základné chemické vlastnosti a pri tejto reakcii sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo.

Podľa zákona je požiarom každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku alebo životnom prostredí, následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba či uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Nebezpečenstvá požiaru

Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti. Často je to zle udusený ohorok cigarety, neodborne vykonaná elektroinštalácia alebo porucha samotného elektrospotrebiča.
Dnešný moderný Svet si nevieme predstaviť bez rôznych drobných elektrospotrebičov, ktoré sú nie vždy umiestnené na vhodnom nehorľavom podklade, nechávame ich bez dozoru nepretržite zapojené v zásuvkách. Nebezpečným zdrojom požiaru môžu byť aj nabíjačky malých akumulátorov, ktoré pri poruche môžu explodovať. V čoraz krutejšom konkurenčnom boji, najmä v čase krízy, to môže byť aj podpaľač.

Skolenie

Súbor: prihlaska_odb.priprava.doc

doc.png
Nahrané:
13.11.10
Upravené:
13.11.10
Veľkosť:
56 KB
Stiahnuté:
1369

 

Pozývame Vás na - Školenie - odbornú prípravu

„Projektovanie, zabudovanie do stavby, oprava a kontrola Elektrickej požiarnej signalizácie“

Dňa 8.marca 2018 na hoteli Borinka Podhájska
začiatok o 9:00 hodín


testifire2

 predbežne prihlasujte počty osôb mailom 
/meno, bydlisko, dátum narodenia/ 

prihlášku si môžete stiahnuť zo stránky www.eps.sk - sekcia skolenie / 

 Záujemcovia o registráciu firmy prinesú notárom overené splnomocnenie na účely registrácie -  /splnomocnenie iba na firmu, nie na každého účastníka/

Notárom overené splnomocnenie priniesť osobne.
Povinná registrácia sa vzťahuje na 
zhotoviteľa systému EPS, ktorý pred prvým zabudovaním do stavby zaregistruje požiarntechnické zariadenie, čiže EPS na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR
(zhotoviteľ je ten, ktorý systém EPS zabuduje do stavby a uvedie do prevádzky, čiže firma) 

Tí, ktorí nemajú záujem o spoločnú registráciu, zaregistrovať nami ponúkané systémy EPS budete môcť aj neskôr.
Materiály potrebné k registrácii budú k stiahnutiu na našej webovej stránke.

 

Témy:
 1. skrátený výklad právnych predpisov
 2. základná charakteristika prvkov EPS  / konvenčné, adresovateľné / vývoj, použitie v praxi
 3. Ústredne a pripojiteľné prvky
  - konvenčné ústredne
  - inteligentné ústredne 2 - 4 slučkové
  - inteligentné ústredne 1 slučkové pre malé aplikácie
  - prehľad pripojiteľných komponentov
 4. Navrhovanie, inštalácie, opravy a vykonávanie predpísaných kontrol – STN P CEN TS 54-14
 5. Konfigurovanie ústrední /
  - automatická adresácia
  - manuálna adresácia
  - popis a radenie prvkov do zón a nastavenie parametrov priamo z dotykovej obrazovky, s pripojenou PC klávesnicou, alebo za pomoci PC software
 6. Sieťovanie ústrední a tabla obsluhy
 7. Diagnostika pripojených zariadení priamo na dotykovej obrazovke
 8. praktická príprava (individuálne podľa dohody na mieste inštalácie)

 

 

 

 

 

Certificate_UniPOS lektorske
certificate Firepro osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Please review your daily report.
If you are not sure how to read/understand this report, please read this article.

If you have Standard or Premium security package. Don't worry! We have taken care of your website and no need any action from you. This report is just for your information.

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok